Ibn Khurdahbeh og Ibn al-Faqih al-Hamadhani om eunuk-slaver i ar-Rus folkets handel med det muslimske rige, ca. 885

En stor del af den handel, som vikinger og andre europæiske folk drev med det muslimske kalifat i 800-tallet, bestod af slaver fra Europa. Nogle af disse slaver blev kastreret og solgt som eunukker. Kilden er nedskrevet omkring år 885 af de to arabiske geografer Ibn Khurdahbeh og Ibn al-Faqih al-Hamadhani, som beskrev ar-Rus folkets handel og handelsruter med muslimerne i 800-tallet.  [Læs / udskriv som PDF]


Om handelsruterne hos ar-Rus (1) folket, som er en slags saqlaber (2).

De bringer bæverskind, mørke ræveskind og sværd fra de fjerneste, nordlige lande. De rejser til havet ved Rum (3) og guvernøren i Rum tager en tiendedel told fra dem. Dernæst drager de ad søvejen til Samkarc (4) og så vender de tilbage til saqlab-folket. Dernæst rejser de til Gurgan-havet (5), hvor de sælger alt, hvad de har. Nogle gange transporterer de deres varer på kameler fra Gurgan til Baghdad, hvor saqlab-eunukker fungerer som deres tolke. De erklærer sig som kristne og de betaler skat efter en særlig lavere takst.

 

Da. overs. af M. Pihl efter O. Pritsak: ”An Arabic Text on the Trade Route of the Corporation of Ar-Rus in the second Half of the Ninth Century”, Folia Orientalia, xii, (1970), s. 256f.

(1) Ar-Rus betegnelsen dækker ofte over vikinger, men optræder også i muslimske kilder om slaviske og tyrkiske handelsfolk
(2) Udtrykket saqlaber dækker over lyshårede europæere, her formentlig vikinger eller slaviske folk.
(3) Dvs. Sortehavet ved Konstantinopel (Rum).
(4) Samkarc (eller Samkersh, Samkush): handelsby ved Sortehavet på halvøen Taman nær Krim. Også kendt som Tmutarakan
(5) Det Kaspiske Hav

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD