Kirkeråd forbyder slavehandel i England og Irland år 1102 og 1171

Det var et alvorligt slag mod det irske slavemarked, da kirkemødet i London i 1102 forbød slavehandel i England. Dog fortsatte illegal slavehandel bl.a. fra Bristol, hvor irske slavehandlere beskyldtes for at foretage kidnapninger. I årene 1169-1171 udsattes Irland for flere anglo-normanniske invasioner og Irland blev underlagt engelsk overhøjhed. Den anglo-normanniske erobring blev bl.a. begrundet med bekæmpelsen af den fortsatte irske slavehandel. Ifølge kirkerådet i Armagh skulle alle engelske slaver i Irland frigives. [Læs / udskriv som PDF]


[Kirkeråd i London, 1102:]

[…] Lad for fremtiden ingen i England fortsætte den forbryderiske forretning, som hidtil har været sædvane; at sælge mennesker som primitive dyr. […]

 

[Kirkeråd i Armagh, 1171:]

[…] Da dette møde blev afholdt, blev hele præsteskabet i Irland kaldt til Armagh og ved ankomsten af udenlandske delegater til øen og efter omfattende forhandling og diskussion blev dette enstemmigt vedtaget: På grund af folkets synder og særligt fordi det engang havde været vant til hist og her at købe englændere både fra handelsfolk, tyve og sørøvere og at holde dem som slaver, så var denne ulykke ved Guds alvorlige straf kommet over dem [irerne], således at de selv til gengæld blev ufrie og underlagt det samme folk [englænderne]. For englænderne havde i hele deres kongerige og til stor uretfærdighed for deres eget folk været vant til at sælge deres sønner og familiemedlemmer i Irland. De havde udsat deres børn for at blive solgt som slaver i stedet for at lide nød og afsavn. Af samme grund, mente man, at eftersom de engang havde været sælgere og købere, så fortjente de nu trældommens åg som straf for denne syndighed (1).  Derfor erklæres det nu i dette kirkeråd og med alles offentlige tilslutning, at hvor englænderne end måtte befinde sig på hele den irske ø, så skal de nu befries fra slaveriets bånd og de skal modtage den frihed, som de havde før.
 

 

Da. overs. af M. Pihl efter: R. C. Cave & H. H. Coulson: A Source Book for Medieval Economic History, New York (1965), s. 285f.

(1) Dvs. Irland skal acceptere Englands overhøjhed.

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD