Klage fra kirken Saint André, 1364

Fra midten af 1300-tallet fik godejerne (kongen, kirken og adelen) svært ved at bortfæste (bortforpagte) alle deres gårde. I 1364 modtog den ledende kirkelige embedsmand i Bordeaux en klage fra ledelsen af kirken Saint André. [Læs / udskriv som PDF]


[…] [De ledende præster ved Saint André-kirken] har fremlagt følgende kendsgerninger: Nogle bønder har, dengang de levede, haft i fæste visse gårde på det sted, der kaldes "ved Saint Julien" nær Bordeaux, for hvilke de var forpligtet til at betale en bestemt landgilde (1), til bestemte terminer, hvilket er indeholdt og specificeret i Saint André-kirkens ruller og desuden visse ydelser, når de skiftede herre.

Fæsterne er døde, og ingen af deres arvinger eller nogen i øvrigt, til hvilke gårdene hørte eller burde høre, er hverken kommet eller har fremstillet sig for de herrer dekanen og kapitlet (2), eller har informeret dem om deres rettigheder eller betalt de skyldige afgifter for disse jorder, og det gennem et tidsrum af 20 år og mere; og gårdene er blevet reduceret – og det er de stadigvæk – til en tilstand af øde og forladte grunde til stor skade og tab for nævnte kirke og kapitelsherrerne. Og de har ikke kendt til nogen slags arvinger efter fæsterne, eller vidst, om de overhovedet havde nogen.
Udfærdiget i kolstergangen til nævnte Saint André kirke i Bordeaux, tredjedagen før begyndelsen af februar måned, i det Herrens år 1364.

 

Klage fra kirken Saint André, 1364, Clio. Textes et documents d’histoire. 2. Moyen Age (1953) s.238. Her efter H. Paludan: Metode og kilder, Kbh. (1970) spalte 248-250.

(1) Landgilde: ydelse, som en fæstebonde årligt skulle svare jordejeren som betaling for brugen af fæstegårdens bygninger og jord
(2) Dekanen og kapitlet: dvs. Saint André-kirkens ledelse

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD