Saint-Trond klosterårbog om frigivelse af Emma – en forlovet livegen, år 1059

I en årbog for klostret i Saint-Trond i år 1059 berettes om kristelige motiver bag grev Frederik af Lothiers frigivelse af en livegen ved navn Emma. [Læs / udskriv som PDF]


Skriften [evangeliet] lærer os, at vi skal gøre bod for vore synder ved hjælp af barmhjertighed. Som det blev sagt af Tobias: ”Almisser skal vise en stor hengivenhed overfor Gud etc.” Og frelseren siger i evangeliet: ”Giv almisser og du vil blive renset for alt.” Derfor har jeg, Frederik, ved Guds nåde greve af Lothier, i kærlighed til Gud og Kristus blandt andet givet til alteret for den hellige bekender Skt. Trond, en vis kvindelig tjener ved navn Emma, forlovet med en vis Azelino af Stayen, på abbed Adelards anmodning, således at hendes frihed måtte frigøre min sjæl i Guds nærværelse. Men betingelsen for denne overdragelse er dette: At både hun og hendes efterkommere hvert år skal betale en denar til den hellige bekenders alter. De behøver ikke søge om tilladelse til at gifte sig. Når hidkaldt skal de kun svare for abbeden, undtagen hvis de som skyldnere fører sag imod nogen. Og ved deres død skal de betale tolv denarer. Kirken skal beskytte dem og drage omsorg for dem. Herefter skal de leve som frie folk og uden bagtalelse. Og for det tilfælde, at dette i tidens løb skulle nægtes dem, har jeg fået dette skøde skrevet til dem og jeg har sørget for at få tilføjet til det navnene på de vidner, som var tilstede. Underskrevet af mig selv, grev Frederik, Gislebert af Orcismunt, advokaten Otto, brødrene […] [Der følger navnene på vidner til skødets udfærdigelse og retsgyldighed.]

 

Da. overs. af M. Pihl efter: R. C. Cave & H. H. Coulson: A Source Book for Medieval Economic History, New York (1965), s. 297.

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD