Kong Wilhelm Erobrerens love vedrørende slavehandel og frigivelse, ca. 1066-1087

I Britannien havde der været slaver blandt angelsakserne, vikingerne og tilbage til romertiden, men efter normannernes erobring af England i 1066 blev slavehandelen indskrænket og slaveriet gradvist reduceret og afskaffet. Normannerkongen Wilhelm Erobreren bidrog til denne udvikling, som nedenstående kildeuddrag af hans love fra perioden 1066-1087 bevidner. [Læs / udskriv som PDF]


Ingen kristen må sælges som slave i udlandet eller til hedninge:

Desuden forbyder vi enhver at sælge en kristen til udlandet og særligt ikke til hedninge. For der skal drages stor omsorg for, at deres sjæle, som Kristus gav sit liv for, ikke skal sælges til fortabelse. […]

Angående trælle og deres frigivelse:

Og vi forbyder enhver at sælge en mand ud af landet. Men, hvis han, som ønsker at frigive sin træl, ved sin højre hånd offentligt overgiver trællen til sheriffen, så skal han erklære ham fri af trælleåget og frigivet fra sin trældom og han skal vise ham vejen til frihedens porte og give ham våben, det vil sige lanse og sværd. Hermed er manden endelig frigjort.

 

Da. overs. af M. Pihl efter: R. C. Cave & H. H. Coulson: A Source Book for Medieval Economic History, New York (1965), s. 277f.

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD