Oplysningstiden

OPLYSNINGSTIDEN OG DEN FRANSKE REVOLUTION

TEMAER

Politiske idéer og samfundssyn i 1700-tallet

Den franske revolution 1789-1792

Den franske revolution 1793-1794: Terrorregimet

 


 

POLITISKE IDÉER OG SAMFUNDSSYN I 1700-TALLET

 

E. KANT
Emmanuel Kant: Hvad er oplysning?
DEN BRITISKE OPLYSNING
John Locke om rækkevidden af den lovgivende magt
Adam Smith: Om økonomi og statens pligter
DEN FRANSKE OPLYSNING
Montesquieu om magtens tredeling
Marquis de Condorcet om menneskehedens fortsatte fremskridt
Dennis Diderot om religion
J.-J. ROUSSEAU
Rousseau om årsagerne til ulighed blandt menneskene
Rousseau om samfundspagten
Rousseau om opdragelse

 

 

 


 

DEN FRANSKE REVOLUTION 1789-1792

 

OPTAKT
De franske stænders reformønsker, 1789
REVOLUTIONEN 1789-1792
Erklæringen om menneskerettighederne, 1789
Forfatningen af 1791
La Chronique de Paris: Om den første brug af guillotinen, 26. april 1792

 

 

 


 

DEN FRANSKE REVOLUTION 1793-1794: TERRORREGIMET

 

REVOLUTIONEN 1793-1794
H. Essex Edgeworth de Firmont: Kong Louis d. 16.s henrettelse, 21. januar 1793
Oprettelsen af revolutionstribunal, 10. marts 1793
Oprettelsen af Velfærdsudvalget, 6. april 1793
N. Ruault: Om processerne under rædselsherredømmet, 21. juni 1793
C. Desmoulins: Om angiveri, sommer 1793
Lov om massemobilisering, 23. august 1793
Krav fra sans-culotterne til konventet, 2. sept. 1793
J.G. Millingen: Revolutionstribunalet i Paris
Lov om magtudøvelse, 4. dec. 1793
Maximilien Robespierres tale til Konventet, 25. december 1793
Cirkulære fra Velfærdsudvalget, dec. 1793
Robespierre: Terror som folkets drivkraft, 5. feb. 1794
Konventsdekret om folkets fjender, 10. juni 1794
NEDKÆMPELSEN AF OPSTANDEN I VENDÉE
REAKTIONER MOD FRANSKE REVOLUTION
E. Burke: Om den rette samfundsudvikling
E. Burke – kritik af den franske revolution
Thomas Paine – forsvar for Den franske revolution

 

 

 

 

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD