Renæssancen og reformationen

RENÆSSANCE, REFORMATION OG ENEVÆLDE

TEMAER

Renæssancen

Reformationen

Politiske idéer og samfundsopfattelser i 15-1600-tallet

England i 1600-tallet

Enevælden i Frankrig

Det nye verdensbillede

Europa og omverdenen

 


 

RENÆSSANCEN

 

Leonardo Bruni: En lovprisning til byen Firenze
Pico della Mirandola om menneskets værdighed
G. Vasari: berømte renæssancekunstneres levned

 

 

 


 

REFORMATIONEN

 

LUTHERS LÆRE
Luthers 95 teser, 1517

 

 

 


 

POLITISKE IDÉER OG SAMFUNDSOPFATTELSER I 15-1600-TALLET

 

ERASMUS
Erasmus – kritik af samtiden
 
N. MACHIAVELLI
N. Machiavelli om sit arbejde med ’Fyrsten’
N. Machiavelli: Om fyrsten og hans egenskaber
N. Machiavelli: Om sit politiske mål - Italiens befrielse
N. Machiavelli: Om styreformer, romerne og folkets indflydelse
 
T. MORE
Thomas More om idealstaten Utopia
M. LUTHER
M. Luther om den verdslige magt og den gejstlige magt
M. Luther om fyrster
M. Luther om de to regimenter (styreformer)
M. Luther om trosfriheden – og dens grænser
M. Luther om bondeoprøret - fredsappel
M. Luther om bøndernes røver- og morderbander
M. Luther om kald, stand og sociale pligter
T. HOBBES
Thomas Hobbes: Menneskehedens naturtilstand og oprettelsen af stater
J.-B. BOSSUET
J.-B. Bossuet: Om fyrsternes magt og ansvar

 

 

 


 

ENGLAND I 1600-TALLET

 

BORGERKRIGEN

OPTAKT
Parlamentserklæring, 18. december 1621
James d. 1.'s afvisning parlamentserklæringen
Petition of Right, 1628
Edward Hyde (af Clarendon): John Pyms tale til parlamentet, 7. nov. 1640
Simmonds D’Ewes: Pyms tale
Simonds D’Ewes om debatten om Den store protest
Edward Hyde (af Clarendon) om debatten om Den store protest
Den store protest
Edmund Ludlow – kongen beordrer parlamentsmedlemmer arresteret
Simmond D’Ewes – kongen i parlamentet
John Rushworth – kongen i parlamentet
Edward Hyde (af Clarendon) – kongen i parlamentet
 
BORGERKRIGEN 1642-1649
Venedigs ambassadør om borgerkrigens splittelse
Richard Baxter om borgerkrigens splittelse
Thomas Hobbes om borgerkrigens splittelse
Oliver Cromwells tale til parlamentet, 9. dec. 1644
Den første Folkeoverenskomst, 1647
Uddrag af Putney-diskussionerne
Fra forhøret over kongen, 22. januar 1649
Højesterets ordre om kongens henrettelse, 1649
Oliver Cromwell, brev til parlamentet, 1649
 
CROMWELLS STYRE
Philip Warwick om Oliver Cromwell
Gabriel Kurck om London og Oliver Cromwell
 

 

RESTORATION OG 'THE GLORIOUS REVOLUTION'

THE GLORIOUS REVOLUTION
Bill of Rights, 1689
 

 

 

 


 

ENEVÆLDEN I FRANKRIG

 

Kardinal Richelieus råd til Ludvig d. 13.
La Rochefoucauldom Richelieu
Carl Lilliecrona: Den unge konge spiser
Ludvig d. 14. – vejledning til kronpinsen
Kardinal de Retz om Richelieu
Handelsloven af 1673
Ludvig d. 14. om Canal Midi
Ludvig d. 14. om socialpolitik
John Locke om den franske landbefolkning
Uddrag af Madame de Sévignés dagbog
Louis af Saint-Simon om Ludvig d. 14.s manerer
Louis af Saint-Simon om Ludvig d. 14.s morgenkur
Louis af Saint-Simon om Ludvig d. 14.s efterretningstjeneste
Louis af Saint-Simon om Ludvig d. 14.s forfølgelse af huguenotterne

 

 

 

 


 

DET NYE VERDENSBILLEDE

 

Galileo Galilei – brev til Johannes Kepler

 

 

 


 

EUROPA OG OMVERDENEN

 

OPDAGELSER OG KOLONIER
Toscanellis breve til Columbus
Kilder angående behandlingen af Columbus' ansøgninger om kongelig støtte
 
DEN OSMANNISKE TRUSSEL

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD