Oldtidens samfund

SENANTIKKEN OG KRISTENDOMMENS UDBREDELSE

TEMAER

Kristendommens grundlæggelse

Kristenforfølgelserne

Kirkens grundlæggelse (før 311)

Polemik mellem hedninge og kristne

Romerriget i krise

Konstantin d. Store (311-337)

Kejsermagt, kirke og dogmatik (efter 337)

Kristendommen og den antikke kultur

Det vestromerske riges fald

 


 

KRISTENDOMMENS GRUNDLÆGGELSE

 

DE TIDLIGSTE MENIGHEDER

TIDLIGE VIDNESBYRD OM JESUS OG DE KRISTNE
Paulus om Jesus, den kristne lære og de kristne
 

DEN TIDLIGSTE KRISTNE LÆRE

TRO, RITUALER OG MISSION
DET KRISTNE FÆLLESSKAB
SYN PÅ POLITIK, MYNDIGHEDER OG KRIG

 

 

 


 

KRISTENFORFØLGELSERNE

 

TIDLIGE FORFØLGELSER

Talmud: Polemik mod de kristne
SAMMENSTØD MED DE ROMERKSE MYNDIGHEDER
Sveton om Claudius' forvisninger

 

ROMERSKE FORFØLGELSER AF DE KRISTNE

UNDER TRAJAN (98-117)
UNDER HADRIAN (117-138)
UNDER ANTONINUS PIUS (138-161)
UNDER MARCUS AURELIUS (161-180)
UNDER SEPTIMUS SEVERUS (193-211)
UNDER CARACALLA (211-217)
UNDER DECIUS (249-251)
UNDER VALERIAN (253-260)
UNDER DIOCLETIAN (285-305)

 

 

 


 

KIRKENS GRUNDLÆGGELSE (FØR 311)

 

DEN ÆLDRE KIRKES INDRE LIV

TROSLÆRE
 
RITUALER
 
DET KRISTNE FÆLLESSKAB

 

DEN ÆLDRE KIRKES FORHOLD TIL OMVERDENEN

MISSION
Under forberedelse
 
HOLDNINGEN TIL MYNDIGHEDERNE OG SAMFUNDET

 

 

 


 

POLEMIK MELLEM HEDNINGE OG KRISTNE

 

GRÆSK-ROMERSK KRITIK AF KRISTENDOMMEN
KRISTNE SVAR (APOLOGI)

 

 


 

ROMERRIGET I KRISE

 

INDRE SPÆNDINGER OG URO
Dio Cassius om kejser Commodus' styre, 180-192
Dio Cassius - kejsertrone til salg, 193
Beretninger om de severiske kejsere, 193-235
Beretninger om soldaterkejserne, 235-284
Diocletians prislov
PRES PÅ RIGETS GRÆNSER
Mere under forbredelse

 

 

 


KONSTANTIN DEN STORE (311-337)

 

GALERIUS' SIDSTE REGERINGSÅR
KONSTANTINS VEJ TIL MAGTEN
 
KONSTANTIN OG KIRKEN
Eusebius om Konstantins dåb og død, 337
KONSTANTIN OG HEDENSKABET
Eusebius om Konstantin og hedenskabet
Libanius om Konstantin

 

 

 

 


 

KEJSERMAGT, KIRKE OG DOGMATIK (EFTER 337)

 

KIRKE OG KEJSERMAGT

KONSTANTINS EFTERFØLGERE (337-361)
Love mod ofringer og templer udstedt af kejserne Constantius d. 2. og Constans
Libanius om Constantius og Constans
JULIAN APOSTATA - ANTIKRISTEN MODOFFENSIV (361-363)
Sozomenos om Julian Apostatas antikristne politik
Sozomenos om antikristne optøjer under Julian Apostata
Socrates Scolasticus om Julians antikristne politik
Socrates Scolasticus om antikristne optøjer under Julian Apostata
Beretninger om lynchningen af biskop Georgius og drab på kristne i Alexandria
 
VALENTINIAN, VALENS OG THODOSIUS (364-395)
Forbud mod ofringer og templer, 380
 
BISKOP AMBROSIUS OG KEJSER THEODOSIUS
KIRKENS SYN PÅ STATSMAGTEN
KIRKENS HOLDNING TIL KRIG
 

 

KIRKELIG DOGMATIK

KIRKENS TROSLÆRE
 
SKRIFTEN
RITUALER
ASKESE OG MUNKELIV
KRITIK AF HERETIKERE
 

 

 

 


 

KRISTENDOMMEN OG DEN ANTIKKE KULTUR

 

FORHOLDET TIL DEN ANTIKKE FILOSOFI
Justinus om kristendommen og filosofien
Hieronymus om brydningen mellem kristen og hedensk lærdomslitteratur
Sozomenos om brugen af græsk lærdom
FORHOLDET TIL VIDENSKAB OG NATURERKENDELSE

 

 

 


DET VESTROMERSKE RIGES FALD

 

SVÆKKELSE AF GRÆNSERNE
PLYNDRINGEN AF ROM, 410
ATTILA
Priskos om hunnerkongen Attilas hof
AFSÆTTELSEN AF DEN SIDSTE VESTROMERSKE KEJSER, 476
Under forberedelse

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD