Europæisk middelalder

TIDLIG MIDDELALDER

TEMAER

Folkevandringstiden

Kirkens overlevelse og vækst

Frankerriget

Den karolingiske renæssance

Lærdom og innovation

Erhverv og samfund

Spanien i den tidlige middelalder

 


 

FOLKEVANDRINGSTIDEN

 

FOLKEVANDRINGERNE
Under forberedelse

 

 

 


 

KIRKENS OVERLEVELSE OG VÆKST

KIRKENS VÆKST

TIDLIG KRISTEN MISSION I NORDEUROPA
Gregor af Tours om Klodevigs omvendelse
Gregor Den Store: Brev til abbed Mellitus om mission i Britannien
Beda om kong Edwins dåb
Willibald om hessernes omvendelse
 
FORHOLDET TIL ANDRE RELIGIONER
Fjerde Toledo-koncil: Forbud mod tvangsdåb, 633

 

KIRKEN OG KONGEMAGTEN

TIDLIGE MAGTKAMPE
"Det konstantinske gavebrev"

 

 


 

FRANKERRIGET

FRANKERRIGETS GRUNDLÆGGELSE
Under forberedelse
KAMPENE MOD SARACENERNE
Einhard om Karls forsvar og styrkelse af Frankerigets og kristenhedens grænser
KARL DEN STORES KEJSERKRONING
KRIGENE MOD SAKSERNE
 
KIRKEN OG DET FRANKISKE SAMFUND

Agobard af Lyon om fællesskab og lighed overfor Gud og den fælles lov

 

 


 

DEN KAROLINGISKE RENÆSSANCE

 

Alcuin af York om lærdomskultur og studier
Vita Alcuini om Alcuins indsats for lærdom og kultur

 

 

 


 

LÆRDOM OG INNOVATION

 

 
Mere under forberedelse

 

 

 


 

SAMFUND OG ERHVERV

 

FEUDALISME

Under forberedelse
 

 

FÆSTEBØNDER OG LIVEGNE

 

 

SLAVER

VERDSLIGE LOVE, REGLER OG PRAKSIS
 
KIRKELIGE LOVE, REGLER OG PRAKSIS
 
KIRKELIGE INITIATIVER TIL SLAVERIETS MINDSKELSE OG AFSKAFFELSE
 
 

 

 

 


 

SPANIEN I DEN TIDLIGE MIDDELALDER

 

DET VISIGOTISKE RIGE

Under forberedelse

 

UNDER MUSLIMSKE HERSKERE ca. 712-1000

DEN MUSLIMSKE EROBRING
KRISTEN FORSVARSKRIG OG TIDLIG MODOFFENSIV
En spansk profeti om kristen generobring, 883
Ibn Kardabus om Al-Mansurs ødelæggelse af det nordspanske grænseland
Jakobsbogen om Al-Mansurs plyndring af Nordspanien og Santiago de Compostela i 997
KRISTNE OG JØDER UNDER MUSLIMSK HERREDØMME
Al-Maqqari om al-Mansurs brug af kristne slaver
LÆRDOM OG KULTUR
 
 

 

 

 


 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD