Europæisk middelalder

TIDLIG MIDDELALDER

TEMAER

Folkevandringstiden

Kirkens overlevelse og vækst

Frankerriget

Den karolingiske renæssance

Lærdom og innovation

Erhverv og samfund

 


 

FOLKEVANDRINGSTIDEN

 

FOLKEVANDRINGERNE
Under forberedelse

 

 

 


 

KIRKENS OVERLEVELSE OG VÆKST

KIRKENS VÆKST

TIDLIG KRISTEN MISSION I NORDEUROPA
Gregor af Tours om Klodevigs omvendelse
Gregor Den Store: Brev til abbed Mellitus om mission i Britannien
Beda om kong Edwins dåb
Willibald om hessernes omvendelse
 
FORHOLDET TIL ANDRE RELIGIONER
Fjerde Toledo-koncil: Forbud mod tvangsdåb, 633

 

KIRKEN OG KONGEMAGTEN

TIDLIGE MAGTKAMPE
"Det konstantinske gavebrev"

 

 


 

FRANKERRIGET

FRANKERRIGETS GRUNDLÆGGELSE
Under forberedelse
KAMPENE MOD SARACENERNE
KARL DEN STORE
KRIGENE MOD SAKSERNE
 
KIRKEN OG DET FRANKISKE SAMFUND

Agobard af Lyon om fællesskab og lighed overfor Gud og den fælles lov

 

 


 

DEN KAROLINGISKE RENÆSSANCE

 

Under forberedelse

 

 

 


 

LÆRDOM OG INNOVATION

 

 
Mere under forberedelse

 

 

 


 

SAMFUND OG ERHVERV

 

FEUDALISME

Under forberedelse
 

 

FÆSTEBØNDER OG LIVEGNE

 

 

SLAVER

VERDSLIGE LOVE, REGLER OG PRAKSIS
 
KIRKELIGE LOVE, REGLER OG PRAKSIS
 
KIRKELIGE INITIATIVER TIL SLAVERIETS MINDSKELSE OG AFSKAFFELSE
 

 

 

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD