ABONNEMENT

 
 

Abonnement - institutioner

Brugen af kildearkiverne kræver på nuværende tidspunkt ikke abonnement.

Kildeteksterne kan dog frit benyttes til ikke-kommercielle formål (f.eks. privat brug og til undervisning), når blot udgiver (centerforhistorieformidling.dk) og forfatter / oversætter angives.

 


 

Abonnement - privat

Brugen af kildearkiverne kræver på nuværende tidspunkt ikke abonnement.

Kildeteksterne kan dog frit benyttes til ikke-kommercielle formål (f.eks. privat brug og til undervisning), når blot udgiver (centerforhistorieformidling.dk) og forfatter / oversætter angives.

 


 

Ophavsret og brug

De udgivne bøger
Bøger udgivet af Center for historieformidling / Forlaget Templum er beskyttet af lov om ophavsret. Enhver kopiering af disse bøger må kun ske efter reglerne i lov om ophavsret af 14. juni 1995 med senere ændringer eller efter aftale med forlag og forfatter. Læs mere >

Artikler lagt på Center for historieformidlings hjemmeside
Artiklerne Center for historieformidlings hjemmeside er beskyttet af lov om ophavsret af 14. juni 1995 med senere ændringer. Artiklerne kan dog frit benyttes til ikke-kommercielle formål (f.eks. privat brug og til undervisning), når blot udgiver (centerforhistorieformidling.dk) og forfatter angives.

Kildetekster fra Center for historieformidling
Denne hjemmeside indeholder kildetekster, der er samlet eller oversat til dansk af Center fra historieformidling.

Desuden er der i tilknytning til de udgivne bøger en række kildetekster, der er gjort frit tilgængelige på denne hjemmeside. Læs mere >

Sammenhængen mellem de udgivne bøger og kildeteksterne fremgår af opsætningen på hjemmesiden samt bemærkningerne til de enkelte tekster og til de udgivne bøger.

Hvor intet andet er angivet, er fremmedsprogede tekster oversat til dansk af forfatterne til de bøger, der er udgivet i tilknytning til kildeteksterne.

Ophavsretten til disse oversættelser tilhører derfor de pågældende forfattere og Center for historieformidling. Det samme gælder teksternes grafiske opsætning og danske teksters sproglige ajourføring samt de til teksterne tilføjede indledende afsnit og noter. Læs mere om kildeteksterne >

Kildeteksterne kan dog frit benyttes til ikke-kommercielle formål (f.eks. privat brug og til undervisning), når blot udgiver (centerforhistorieformidling.dk) og forfatter / oversætter angives.

 

Andre kildetekster
Hjemmesiden indeholder ud over de ovenfor nævnte tekster ligledes citater og uddrag kildetekster, der ikke er oversat til dansk af Center for historieformidling. Henvisninger til oversætternes navne og dermed eventuelle indehavere af ophavsrettigheder er angivet sammen med de bibliografiske oplysninger.

 

 

 

 


 

Tilbage til forsiden

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD