TEKST 10: Theophanes om muslimernes erobringer og plyndringer 638-650

Theophanes med tilnavnet "Bekenderen" (ca. 758-818) var byzantinsk historieskriver, der forfattede en romersk-byzantinsk krønike omhandlende tiden fra 284 til 813. [Læs / udskriv som PDF]


I dette år [637/638] tog araberne Antiokia (1). ‘Umar udsendte Muawiyah (2) som general og emir over al jord under araberne, fra Ægypten til Eufrat. [...]

I dette år [638/639] krydsede Iad (3) Eufrat med hele sin hær. Da han nåede Edessa (4), åbnede edessanerne deres by, og indgik en traktat med hensyn til deres jord, deres general og romerne [byzantinerne], der var med ham. Araberne drog til Constantia (5). Efter at have belejret den, indtog de den under kamp og dræbte 300 romerne. Derfra drog de til Daras (6), som de indtog under kamp og ​​dræbte mange i byen. Således erobrede Iad hele Mesopotamien. [...]

I samme år [639/640] beordrede ‘Umar hele sit rige registreret. Der var en optælling af mænd, hjorde og landbrugsprodukter. [...]

I dette år [641/642] indtog Muawiyah den palæstinensiske by Cæsarea efter et syv års belejring. Han dræbte 7.000 romerne der. [...]

I dette år [648/649] angreb Muawiyah Cypern med 1.700 skibe. Han indtog og ødelagde Constantia og hele øen. Da han hørte, at den kejserlige kammerherre Kakorizos var på vej imod ham med en stor romersk styrke, sejlede han over til Arados (7) [...]

I dette år [649/650] mønstrede Muawiyah sine styrker og begyndte en stor kampagne mod Arados. Han indtog den under samtykke af at ville [gen]bosætte indbyggerne, uanset hvor de ønskede det. Han nedbrændte byen, ødelagde dens mure og efterlod dermed øen ubeboet helt frem til nutiden. [...]

I dette år [650/651] førte kommandøren Busr og hans arabere en kampagne mod Isauria (8). Udover at dræbe mange mennesker, tog han fanger, og vendte hjem med 5.000 mænd i slaveri. Kejseren sendte Prokopios til Muawiyah for at bede om fred. Der var fred i to år. I Damaskus modtog Muawiyah Theodors søn, Gregor, som gidsel (9).J. M. Rosenløv: Kalifatet – Dets ekspansion og det muslimske herredømme i Palæstina og Syrien (2014)

Uddrag af Theophanes’ krønike, afs. 340-344. Her efter H. Turtledove (overs.): The Chronicle of Theophanes. Philadelphia 1982, s.40-44.

(1) Antiokia: By i Syrien (I dag Tyrkiet).
(2) Muawiyah: En af ‘Umars hærførere. Senere guvernør i Damaskus og kalif (661-680)
(3) Iad: Theophanes’ benævnelse for en af ‘Umars hærførere
(4) Edessa: By i det nordlige Syrien (i dag Tyrkiet).
(5) Constantia: sandsynligvis byen Salamis på Cypern
(6) Daras: By i det nordlige Syrien
(7) Arados: Ø ud for den nordsyriske kyst
(8) Isauria: område i det sydlige Anatolien
(9) Der er vel her tale om et højtstående byzantinsk gidsel
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD