TEKST 4: Anastasios Sinaites om muslimernes hærgen i 630-40’erne

Anastasios Sinaites (d. ca. 700) teolog og munk på Sinaibjerget. Oplevede som ung mand muslimernes fremtrængen i Syrien og Palæstina, der bevirkede, at han måtte flygte til Kypern. [Læs / udskriv som PDF]


Bemærk også, at dæmoner nævner saracenerne som deres fæller. Og det er med god grund. Sidstnævnte er måske endda værre end dæmonerne. Faktisk er dæmoner hyppigt meget bange for Kristi mysterier, jeg mener hans hellige legeme […] korset, helgenerne, relikvierne, de hellige olier og mange andre ting. Men disse dæmoner af kød nedtramper alt, hvad der er under deres fødder, spotter det, sætter ild til det, ødelægger det. […]

Da Heraklius døde (1) […] rejste ørkenboeren Amalek (2) sig straks for at slå os, Kristi folk. Det var den romerske hærs (3) første forfærdelige og fatale nederlag. Jeg taler om blodsudgydelserne ved Gabitha, Yarmuk og Dathemon (4), hvorefter erobringen og afbrændingen af Palæstinas byer fandt sted, selv Cæsarea og Jerusalem. Så var der ødelæggelsen af Ægypten, efterfulgt af slaveri og fatale ødelæggelser af Middelhavsområdets lande og øer og hele det romerske imperium.J. M. Rosenløv: Kalifatet – Dets ekspansion og det muslimske herredømme i Palæstina og Syrien (2014)

Fra St. Anastasius Narratio C1 samt Sermo 3 (PG 89, 1156C). Her efter R. G. Hoyland: Seeing Islam as Others Saw It. A Survey and evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam. Princeton 1997, s.100f., 102.

(1) Heraklius: Byzantinsk kejser (610-641)
(2) Amalek / amalekitter: Navn fra Det gamle Testamente. Her anvendes det som betegnelse for nomader og beduiner fra den arabiske halvø 
(3) Romersk: romerne dvs. byzantinerne
(4) Der tales om de syriske byer Gabitha (Jabiya) og Dathemon ved Jarmuk-floden, hvor araberne besejrede byzantinerne d. 20. august 636
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD