TEKST 7: Theophanes om muslimernes erobring af Jerusalem

Theophanes med tilnavnet "Bekenderen" (ca. 758-818) var byzantinsk historieskriver, der forfattede en romersk-byzantinsk krønike omhandlende tiden fra 284 til 813. [Læs / udskriv som PDF]


I dette år [635/636] gennemførte ‘Umar et krigstogt mod Palæstina. Efter at han havde belejret den hellige by i to år [638] indtog han den på overgivelsesvilkår (1). For Sophronios, den øverste prælat i Jerusalem, forhandlede en traktat om sikkerhed i hele Palæstina. ‘Umar drog ind i den hellige by iklædt en beskidt klædning af kamel-hår, og idet han [dermed] viste en djævelsk falskhed (2), ønskede han at se jødernes tempel – det, der var bygget af Salomon – så han kunne gøre det til et helligsted for sin egen blasfemiske religion. Da Sophronios så ham, sagde han, ”I sandhed, dette er ødelæggelsens vederstyggelighed, der sættes på det hellige sted, som profeten Daniel talte om” (3). Med mange tårer klagede fromhedens forkæmper bittert over de kristne [...] I dette år slap ‘Umar Iad (4) løs på Syrien, der underlagde det hele saracenerne.


J. M. Rosenløv: Kalifatet – Dets ekspansion og det muslimske herredømme i Palæstina og Syrien (2014)

Uddrag af Theophanes’ krønike, afs. 339. Her efter H. Turtledove (overs.): The Chronicle of Theophanes. Philadelphia 1982, s.39 samt C. Maango & R. Scott (overs.): The chronicle of Theophanes Confessor, Byzantine and Near Eastern history AD 284-813. Oxford (1997) s.471.

(1) Mht. overgivelsesaftalen, se Al-Tabari tekst 8 samt den jødiske krønike tekst 15
(2) Djævelsk falskhed: hykleri, forstillelse, komediespil. I den engelske oversættelse af Mango & Scott (s.471): ”showing a develish pretence”. 
(3) Se Daniels bog 9,27; 11,31; 12,11
(4) Iad: Theophanes’ benævnelse for en af ‘Umars hærførere
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD