KILDEARKIVER

 

Om kildearkiverne

Skønt emner og temaer kan overlappe er kildearkivets tekster og de udgivne bøger samt undervisningsmateriale opdelt i to hovedkategorier:

 

Verdenshistorie >

 

Danmarkshistorie >

 

 


 

Om kilderne

Tekstuddragenes udsagn er så vidt muligt søgt gjort forståelige for læseren vha. selve uddragets omfang, overskriften, indledningen, dateringen, nudansk retsstavning og evt. forklarende noter f.eks. vedr. sproglige vanskeligheder. Herved skulle teksternes betydningsindhold og dets kontekst fremgå i det nødvendige omfang. For at opnå yderligere klarhed over teksternes kontekst og betydning anbefales de i tilknytning til kilderne udgivne bøger. Læs mere >

Teksterne er i videst muligt omfang forsøgt gengivet vha. nudansk retstavning. Når dette er foretrukket, er det både ud fra det håb forståelsesmæssigt at nå så bredt et publikum som muligt og ud fra den betragtning, at teksterne ikke bør fremstå som antikverede og uvedkommende, men nærværende og læsevenlige. Om end stavemåden er ændret, er de gamle ord og ordstilling dog bibeholdt og så vidt muligt søgt forklaret i tekstnoterne sammen med mere faktuelle historiske oplysninger.

Teksterne indledes af en af redaktionen forfattet overskrift og indledning, der så vidt muligt skal spore læseren ind på tekstens emne og kontekst, samt (om muligt) af en datering af den begivenhed teksten beskriver samt af tekstens affattelsestidspunkt / evt. udgivelse, der vel at mærke ikke nødvendigvis falder sammen med de begivenheder teksten beskriver. Udeladelser og redaktionens forklarende tilføjelser til teksten er markeret med [...], lakuner (...).

Hvor intet andet er angivet, er fremmedsprogede tekster oversat til dansk af forfatterne til de bøger, der er udgivet i tilknytning til kildeteksterne.

Sammenhængen mellem de udgivne bøger og kildeteksterne fremgår af opsætningen på hjemmesiden samt bemærkningerne til de enkelte tekster og til de udgivne bøger. Læs mere om ophavsret og brug >

 

 
 

 

SØG KILDEARKIVERNE

 

 

 

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD