Forslag til læseplaner og undervisningsforløb

 

Brug af bogen i faget historie i forbindelse med forskellige emner (herunder Korstogene) [Læs / udskriv som PDF]

EMNE: VERDEN UDEN FOR EUROPA (islam og kalifatet)

Sider i bogen og kildetekster

Emne

Antal lektioner (i alt min. 7-8)

Afs. 1-19 med inddragelse af enkelte/udvalgte kildetekster (tekst 1-46). Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 1.1-1.13

Om islams grundlæggelse og den tidligste ekspansion

Min. 2 lektioner. Man kan evt. anvende flere lektioner, alt efter hvor mange kildetekster man vil inddrage

Afs. 20-33 med inddragelse af enkelte/udvalgte kilder (tekst 47-108) Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 2.1-2.3

Om kalifatets grundlæggelse og ekspansion samt forholdet til jøder og kristne

Min. 2 lektioner. Man kan evt. anvende flere lektioner, alt efter hvor mange kildetekster man vil inddrage.

Afs. 34-40 med inddragelse af enkelte/udvalgte kilder (tekst 109 og 143). Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 2.4-2.5

Kalifatets kulturelle blomstringstid

Min. 2 lektioner. Man kan evt. anvende flere lektioner, alt efter hvor mange kildetekster man vil inddrage.

Afs.41-44 med inddragelse af enkelte/udvalgte kilder (tekst 110-130). Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 2.1-2.3; 2.6-2.9

Optakt til Korstogene

1-2 lektioner alt efter hvor mange kildetekster man vil inddrage.

 

EMNE: MIDDELALDEREN (Vesteuropa og Byzans)

Sider i bogen og kildetekster

Emne

Antal lektioner (i alt min 4-5)

Afs. 45-57 med inddragelse af enkelte/udvalgte kilder (tekst 131-150). Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 3.1-4.9

Europa under belejring, udvikling af den kristne holdning til krig

2 lektioner. Man kan evt. anvende flere lektioner, alt efter hvor mange kildetekster man vil inddrage.

Afs.58-64 med inddragelse af enkelte/udvalgte kilder (tekst 151-154). Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 5.1-5.16

Det Byzantinske Rige, Vesteuropa, Højmiddelalderen, feudalismen, kirkens position i samfundet

Min 2-3 lektioner. Man kan evt. anvende flere lektioner, alt efter hvor mange kildetekster man vil inddrage.


Forløbet kan evt. suppleres / forlænges med andre kildetekster og grundbøger

 

Et kort forløb i faget historie om Korstogene i forbindelse med et middelalderforløb [Læs / udskriv som PDF]


Sider i bogen

Kildetekster

Antal lektioner (i alt 6-9)

Afs. 44-46 og 48-49.  Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 2.3; 2.7-2.9; 3.1-4.2

Kan læs med eller uden kilder (f.eks. tekst 64-65, 107 og 116)

Min. 1 (afhængig af antal kildetekster og undervisningsformen)

Afs. 58-64.  Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 5.1-5.16

 

1

Afs. 65-70.  Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 6.1-6.5

F.eks. tekst 125, 154 og 155

1

Afsnit 71-76 + evt. 77-78 Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 6.6-6.11

F.eks. tekst 176 og 177

1-2

Afsnit 77-80 + evt. Afs. 110 og afs. 112. Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 11.1-11.8; 11.18-11.22
Elevoplæg i grupper: http://centerforhistorieformidling.dk/korstogene-islam-kristendom/elevoplaeg.html

 

1-4 Kan variere efter antallet af elevoplæg

 

 

EMNE: KORSTOGENE

Sider i bogen og kildetekster

Emne

Antal lektioner (i alt min. 10-11 eller 6)

Afs. 19 og afs.44. Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 1.11-1.13; 2.3; 2.7-2.9

Opsummering: Arven fra Muhammed, kalifatets ekspansion, jøder og kristne under muslimske herredømme

1-2 (kan udelades hvis det ovestående forløb om islam og kalifatet er gennemgået tidligere)

Afs.58-64 med inddragelse af enkelte/udvalgte kilder (tekst 151-154) Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 5.1-5.16

Det Byzantinske Rige, Vesteuropa, Højmiddelalderen, feudalismen, kirkens position i samfundet

Min. 2 lektioner. (kan udelades hvis det ovestående forløb om middelalderen er gennemgået tidligere)

Afs. 65-101 med inddragelse af enkelte/udvalgte kilder (tekst 155-216). Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 6.1-9.10

Korstogene

Min. 4.  Man kan evt. anvende flere lektioner, alt efter hvor mange kildetekster man vil inddrage.

Afs. 102-110 med inddragelse af enkelte/udvalgte kilder (tekst 217-220). Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 10.1-11.8

Konflikter mellem kristne og muslimer efter korstogene

Min. 2 Man kan evt. anvende flere lektioner, alt efter hvor mange kildetekster man vil inddrage

Afs. 111-112 Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 11.9-11.22

Om tolkningen og opfattelsen af korstogene gennem tiden

Primært til lærerens brug, men kan dog også anvendes af elever/kursister i forbindelse med opgaveskrivning om emnet

Til top


 

Et kort forløb i faget historie om Korstogene i forbindelse med et middelalderforløb [Læs / udskriv som PDF]

Sider i bogen

Kildetekster

Antal lektioner (i alt 5)

Afs. 44-46 og 48-49.  Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 2.3; 2.7-2.9; 3.1-4.2

Kan læs med eller uden kilder (f.eks. tekst 64-65, 107 og 116)

Min. 1 (afhængig af antal kildetekster og undervisningsformen)

Afs. 58-64.  Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 5.1-5.16

 

1

Afs. 65-72.  Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 6.1-6.5

F.eks. tekst 125 og 155

1

Afs. 73-78.  Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 6.6-6.11

F.eks. tekst 176 og 177

1

Afs. 110 og afs. 112.  Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 11.1-11.8; 11.18-11.22

 

 

1

Til top


 

Brug af bogen i faget religion for at belyse islams tidligste udvikling [Læs / udskriv som PDF]

Sider i bogen og kildetekster

Emne

Antal lektioner (i alt min. 4)

Afs. 1-19 med inddragelse af enkelte/udvalgte kildetekster (tekst 1-46). Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 1.1-1.13

 

Om islams grundlæggelse og den tidligste ekspansion

min. 2 lektioner. Man kan evt. anvende flere lektioner, alt efter hvor mange kildetekster man vil inddrage

Afs. 20-33 og 41-44 med inddragelse af enkelte/udvalgte kilder (tekst 47-108). Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 2.1-2.3; 2.9

 

Om kalifatets grundlæggelse og ekspansion samt forholdet til jøder og kristne

Min. 2 lektioner. Man kan evt. anvende flere lektioner, alt efter hvor mange kildetekster man vil inddrage.

Til top


 

Brug af bogen i et tværfagligt forløb i religion og historie om 1) Mellemøsten 2) Kulturmøder i Middelalderen eller 3) Korstogene [Læs / udskriv som PDF]

 

RELIGION


Sider i bogen og kildetekster

Emne

Antal lektioner (i alt min. 6)

Afs. 1-19 med inddragelse af enkelte/udvalgte kildetekster (tekst 1-46). Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 1.1-1.13

Om islams grundlæggelse og den tidligste ekspansion

min. 2 lektioner. Man kan evt. anvende flere lektioner, alt efter hvor mange kildetekster man vil inddrage

Afs. 20-33 og 41-44 med inddragelse af enkelte/udvalgte kilder (tekst 47-130). Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 2.1-2.3; 2.9

Om kalifatets grundlæggelse og ekspansion samt forholdet til jøder og kristne

Min. 4 lektioner. Man kan evt. anvende flere lektioner, alt efter hvor mange kildetekster man vil inddrage.


Man kunne i faget efterfølgende vha. andre kildetekster/grundbøger evt. trække linjer frem til i dag mht. emner som jihad, terrorisme, konflikten i Mellemøsten

 

HISTORIE


Sider i bogen og kildetekster

Emne

Antal lektioner (min. 10)

Afs. 45-64 med inddragelse af enkelte/udvalgte kilder (tekst 131-154). Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 3.1-5.16

Europa under belejring, Middelalderen generelt, kirkens position i Middelalderens samfund, Det Byzantinske Rige

Min. 4. Man kan evt. anvende flere lektioner, alt efter hvor mange kildetekster man vil inddrage.

Afs. 65-101 med inddragelse af enkelte/udvalgte kilder (tekst 155-216). Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 6.1-9.10

Korstogene

Min. 4 Man kan evt. anvende flere lektioner, alt efter hvor mange kildetekster man vil inddrage.

Afs. 102-110 med inddragelse af enkelte/udvalgte kilder (tekst 217-220). Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 10.1-11.8

Konflikter mellem kristne og muslimer efter korstogene

Min. 2 Man kan evt. anvende flere lektioner, alt efter hvor mange kildetekster man vil inddrage

Afs. 111-112. Anvend evt. arbejdsspørgsmål: 11.9-11.22

Om tolkningen og opfattelsen af korstogene gennem tiden

Primært til lærerens brug, men kan dog også anvendes af elever/kursister i forbindelse med opgaveskrivning om emnet

Til top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD