MYTEDRAB

BOCCA DELLA VERITÀ

Myter, halve sandheder og ofte oversete kendsgerninger

     
 

En grundlæggende præmis for nedenstående artikler er, at ikke alle fortællinger om fortiden er lige sande. Artiklerne fastholder det synspunkt, at forsøg på at genskabe fortiden og dens begivenheder bør basere sig på dokumentation.   Dette burde ikke være et kontroversielt synspunkt, hvis man beskæftiger sig fagligt med historien. Kravet er her, at udsagn om fortiden bør basere sig på kilder og en historiefaglig analyse og vurdering af disse. Selvom kildematerialet kan tvinge én til at tage en hel del forbehold med hensyn til at udtale sig skråsikkert om fortiden, så bør målet dog stadig være en kildebaseret fremstilling af den fortidige virkelighed. Denne kan til tider være svær at rekonstruere og man bør i sådanne tilfælde derfor ærligt og åbent erkende, at man kun kan nå frem til noget, der muligvis kun er en halv sandhed. Andre gange er dokumentationen dog så omfattende og beviserne så klare, at man kan tillade sig at erklære en bestemt fremstilling eller opfattelse af fortiden for en myte eller en ofte overset kendsgerning. [Læs mere om Bocca della Verità >].

Herunder er samlet en række artikler ordnet efter historiske perioder. Hensigten med disse artikler, der er under løbende udarbejdning, er at nå frem til en vurdering af, hvorvidt en bestemt opfattelse af fortiden må erklæres for en myte, en halv sandhed eller en ofte overset kendsgerning.

 

 

Forhistorisk tid
Oldtidens Ægypten
Det antikke Grækenland og Rom
Senantikken og kristendommen
Middelalderen
Renæssancen og de store opdagelser
Oplysningstiden og Den franske revolution
Industrialiseringen og ideologiernes kamp
Imperialismen og 1. Verdenskrig
Mellemkrigstiden og 2. Verdenskrig
Den kolde krig
 

 


Forhistorisk tid
Levede menneskeheden engang i matriarkalske samfund? Levede menneskeheden engang i samfund uden privat ejendomsret? Levede fortidens naturfolk mere fredeligt?
 
Levede fortidens naturfolk i harmoni med naturen?
 
 
 
 
 
 


Oldtidens Ægypten
Byggede den ægyptiske civilisation på en langt ældre forsvunden civilisation? Var det slaver der byggede pyramiderne? Opstod monoteismen i Ægypten?

Var ægypterne etnocentriske?
 
Var Kleopatra afrikaner? 
 
 


Det antikke Grækenland og Rom
Opfattede grækerne fremmede folkeslag som barbarer? Var der kun 300 spartanere til at forsvare Thermopylae? Var Sokrates afrikaner?


Var græske mænd generelt homoseksuelle?

Var de antikke statuer hvide?

Var Brutus Cæsars søn?


Lod Nero Rom nedbrænde?

Var romerne religiøst tolerante?

Hengav romerne sig til orgier?

 
 
 


Senantikken og kristendommen
Afslører nyfundne skriftlige kilder et hidtil ukendt billede af Jesu liv og lære? Undertrykte de kristne kejsere den førkristne kultur og lærdom? Forbød de kristne kejsere gladiatorkampe?


Blev Hypatia dræbt, fordi hun var en ikke-kristen kvinde, der dyrkede videnskaben?

Blev biblioteket i Alexandria ødelagt af kristne?

Brød Romerriget sammen på grund af kristendommen?

 
 
 


Middelalderen
Udgjorde middelalderen et teknisk og videnskabeligt tilbageskridt for Europa? Blev kultur og kunst undertrykt af middelalderkirken? Overgik de fleste germanske, keltiske og slaviske folk frivilligt til kristendommen?


Førte de kristne frankere hellig krig for at omvende de hedenske saksere?

Stammede vikingerne fra Syd- og Mellemeuropa?

Var Harald Blåtand tvunget til at omvende sig til kristendommen?


Gik pave Sylvester d. 2. i koranskole?

Overlevede den antikke litteratur og filosofi på grund af arabiske afskrifter?

Anerkendte middelalderkirken vandprøven og jernbyrd?


Gik middelalderens mennesker ikke i bad?

Besad middelalderens europæere en national bevidsthed?

Troede man i middelalderen, at jorden var flad?


Begyndte kristenhedens konflikter med islam med Urban d. 2.s korstogstale?

Var målet med korstogene at omvende muslimer til kristendommen?

Var korsridderne drevet af økonomiske interesser?


Var korstogene mere blodige end andre af samtidens krige?

Var korsridderne kulturelt underlegne i forhold til deres muslimske fjender?

Var Saladin en barmhjertig krigsherre?


Stammer frimurerene fra tempelridderne?

Forsøgte middelalderkirken at beskytte jøder mod forfølgelse?

Repræsenterede inkvisitionen en hidtil uset brutal retspraksis?

Blev kvindens stilling forbedret i middelalderen?   Lå der udelukkende økonomiske årsager bag slaveriets forsvinden i Europa?

 
 
 


Renæssancen og de store opdagelser
Var renæssancens en kulturel genfødsel? Mødte Columbus modstand i sin samtid, fordi kirken mente, at jorden var flad? Var Columbus en racistisk massemorder?


Kritiserede kirken de spanske kolonister fremfærd i Sydamerika?

Angreb Kopernikus og Galilei kristendommen?

Standsede Den spanske inkvisition hekseforfølgelserne i Spanien?


Deltog afrikanske magthavere aktivt i slavehandlen?


Endte godt en million europæere som slaver i det muslimske Nordafrika og Mellemøsten? 
 
 


Oplysningstiden og Den franske revolution
Var Voltaire en uforbeholden forkæmper for ytringsfrihed? Var Voltaire en uforbeholden forkæmper for tolerance? Var Rousseaus idealsamfund frit, åbent og demokratisk?


Gik Rousseau ind for fri børneopdragelse?

Indledte oplysningstiden en mere objektiv og videnskabelig historieskrivning?

Blev der begået folkedrab under Den franske revolution?
 
 
 


Industrialisering og ideologiernes kamp
Nærede og udtrykte Marx og Engels antisemitiske holdninger? Nærede og udtrykte Marx og Engels racistiske holdninger? Skulle "barbariske" folkeslag ifølge Marx og Engels underlægges civilisationens fremskridt?


Fraskrev Marx og Engels ”uudviklede” folk og kulturer en fremtidig eksistensberettigelse?


Billigede og støttede Marx og Engels politisk motiveret vold?
 
 
 
 


Imperialismen og 1. Verdenskrig
Var imperialismen en europæisk opfindelse?   Bekæmpede Det britiske imperium slavehandel og slaveri?

 

 
 
 


Mellemkrigstiden og 2. Verdenskrig
Udsprang fascismen af den italienske venstrefløj? Var nationalsocialisterne slet ikke socialister? Støttede Churchill fascismen og nazismen?

Indgik Hitler og Stalin et militært samarbejde i 1939?   Støttede pave Pius d. 11. nazismen?

 

 
 
 


Den kolde krig
Brød Sovjetunionen Jalta-aftalen?   Skød Lee Harvey Oswald præsident Kennedy?

 

     

 

 


     
  OM SANDHEDENS MUND  
 

Som mange, der har besøgt Rom, måske ved, er Sandhedens Mund, Bocca della Verità, placeret ved indgangen til kirken Santa Maria in Cosmedin. Den udgør en af Roms mest populære turistattraktioner. Det fortælles, at hvis man placerer sin hånd i den hulning, der udgør ansigtets mund, og derefter lyver eller sværger falsk, vil man få hånden bidt af.

Det er en sjov historie – og for de fleste turister betyder det nok mindre, at marmoransigtet oprindeligt ikke havde noget som helst med afsløringen af løgnere og bedragere at gøre. Ifølge historikere og arkæologer har den reliefudsmykkede marmorplade nemlig tjent som dæksel over et dræn eller en kloak – eller eventuelt som en dekorativ del af et springvandsanlæg eller en vandpost fra det 1.-2. årh. e.Kr. Der er flere teorier om, hvem ansigtet skal forestille, men et godt bud er havguden Oceanus, der indgik i den religiøse kult i de førkristne helligdomme i denne del af den antikke by, der lå tæt ved Tiberen.  Først i løbet af middelalderen blev dækslet omtalt som Sandhedens Mund og opsat ved indgangen til kirken, hvor turister den dag i dag ynder at stå i kø for at lade sig fotografere, mens de med skræmte ansigter placerer deres hånd i det skæggede ansigts mund.

Dette illustrerer måske ganske godt, at vi mennesker ofte ikke har så meget imod at tolke, bruge og omtale fortiden på en noget lemfældig måde. Dette medfører, at der til alle tider har cirkuleret en stor mængde falske og fordrejede historier om fortidens begivenheder og personligheder. Hvis fortiden blot skal tjene som underholdning, gør det måske ikke så meget. Men hvis man interesserer sig for noget, der bare ligner den historiske sandhed – hvilket man trods må formode, at eksempelvis historikere langt hen ad vejen gør – kunne det være et problem.

Det, der gør de mange myter og halve sandheder ekstra betænkelige i vores såkaldte postmoderne samtid, er, at det synes stadig mere acceptabelt at hævde sin egen personlige sandhed, selvom denne strider mod empiriske data, veldokumenterede kendsgerninger og evidensbaseret konsensus i videnskabelige kredse. En grundlæggende præmis for ovenstående artikler er dog den, at ikke alle fortællinger om fortiden er lige sande. Artiklerne fastholder det synspunkt, at forsøg på at genskabe fortiden og dens begivenheder bør basere sig på dokumentation.

Dette burde vel ikke være et kontroversielt synspunkt, hvis man beskæftiger sig fagligt med historien. Kravet er her, at udsagn om fortiden bør basere sig på kilder og en historiefaglig analyse og vurdering af disse. Selvom kildematerialet kan tvinge én til at tage en hel del forbehold med hensyn til at udtale sig skråsikkert om fortiden, så bør målet dog stadig være en kildebaseret fremstilling af den fortidige virkelighed.

Der kan være mange grunde til, at fremstillinger og fortællinger om fortiden er blevet fordrejet i forhold til den virkelighed, der fremgår af kilderne og som kan dokumenteres. Rygter og sladder er en velkendt årsag til misopfattelser. Simple misforståelser og mangel på oplysninger er en anden. Mytedannelser baserer sig også ofte på menneskers forsøg på at finde forklaringer på ting og begivenheder, der netop ikke er nemme at forklare. Men at en myte ”lyder rigtig” eller giver mening inden for en bestemt gruppes eller et fællesskabs forestillingsverden, gør den dog ikke mere sand i en virkelighedsbaseret, objektiv eller videnskabelig forstand.  Til tider baserer vores misopfattelser af fortiden sig på bevidste løgne. Disse kan være blevet fremført med et særligt motiv – at sværte en modstander eller en særlig gruppe eller omvendt for at fremhæve sig selv eller andre, som man har sympati for.  Og endelig kan fortiden fordrejes af forestillinger om hemmelige sammensværgelser, som hævdes at have det mål at skaffe en bestemt person eller gruppe mere magt, penge eller indflydelse.

Uanset årsagen kan misopfattelserne af fortiden bevirke, at historiske kendsgerninger overses eller kun delvist erkendes.  Ovenstående artikler, der tager udgangspunkt i begivenheder og personligheder i forskellige tidsperioder, vil forsøge at råde bod på noget af dette ved at behandle en række eksempler på misopfattelser af fortiden, hvad enten deres årsag skal findes i rygter, manglende viden, mytedannelser, løgn, fortielser eller konspirationsteorier.

I nogle af artiklerne er vi endda i stand til at identificere ophavsmændene til de historiske usandheder. Vi kan roligt sige, at hvis det gamle marmoransigt udenfor Santa Maria in Cosmedin vitterlig var i stand til at afsløre løgnere og bedragere, så ville disse ophavsmænd have mistet deres hånd, såfremt de havde placeret denne i dets mund og gentaget deres påstande.  

Artiklerne er beskyttet af lov om ophavsret af 14. juni 1995 med senere ændringer. Artiklerne kan dog frit benyttes til ikke-kommercielle formål (f.eks. privat brug og til undervisning), når blot udgiver (centerforhistorieformidling.dk) og forfatter angives [læs mere].

 

 

Til top

 


 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD