Danmarks tilblivelse og national identitet

NATIONALITETENS HISTORIE

TEMAER

Historiske teorier om national identitet

Dansk nationalitet 900-1800

 


 

HISTORISKE TEORIER OM NATIONAL IDENTITET

 

Anthony D. Smith om grundlaget for nationerne
Adam Wagner om danskhed i middelalderen

 

 

 


 

DANSK NATIONALITET 900-1800

 

Indskrifterne på Jellingestenene (slutn. 900-tallet)
Uddrag af Ælnoths krønike (1120'erne)
Uddrag af Roskildekrøniken (ca. 1138)
Uddrag af Sven Aggesens danmarkshistorie (ca. 1185)
Valdemar d. 1.s gravplade i Ringsted (slutn. 1100-tallet / beg. 1200-tallet)
Uddrag af Saxos danmarkshistorie (ca. 1208)
Klagesang over Valdemar Sejrs tilfangetagelse (ca. 1225)
Klagesang over det danske riges tilstand (1329)
Jyske krønike: Om Niels Ebbesen (midt. 1300-tallet)
Klosterskrift: Om Niels Ebbesen (1340'erne)
Stormændserklæring vedrørende Sønderjyllands stilling (1421)
Christiern Pedersen om Holger Danske (1534)
Povl Helgesen: Formaning om enighed i landet (1534)
Uddrag af viser og ballader (15-1600-tallet)
Anders Sørensen Vedel: Om fædrelandet (1581 og 1591)
Udsagn fra krigen mod svenskerne 1657-1660 (1657 og 1659)
Søren Gotlænder Judichær om agtelse for sproget (1668)
Laurids O. Kock: Danmark, dejligst Vang og Vænge (1690)
Ove Høgh-Guldberg: Om kongens pligter (1773)
Emanuel Balling: Takkedigt for indfødsretten (1776)
 
Læs flere kilder om dansk nationalitet gennem tiden [link]

 

 

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD